بسیج اساتید دانشگاه برگزار می کند:

مناظره

آسیب شناسی اتفاقات اخیر کشور

دوشنبه ۲۸ آذرماه، ساعت ۱۲

تالار استاد شریعتی