دومین جشنوارۀ ملی شناسایی و توانمندی سازی ایده های برگزیده (شتاب) در آذرماه سال جاری همزمان با هفتۀ پژوهش و فناوری برگزار می گردد.
جهت مشاهدۀ اطلاعات بیشتر در رابطه با جشنوارۀ مذکور به سایت جشنواره (http://chosen-idea.ir) مراجعه نمایید.
شایان ذکر است مهلت ثبت ایده تا ۵ آذرماه تمدید گردید.