مهندس الهه اکبری

akbari

بيوگرافي و رزومه مهندس الهه اکبري

             الهه اکبري فروردين ماه ۱۳۶۲ در شهر تهران به دنيا آمد. ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در شهر تهران سپري و در سال ۱۳۸۰ براي ادامه تحصيل در مقطع كارداني عمران کارتوگرافي وارد دانشکده نقشه برداري سازمان نقشه‌برداري کشور گرديد. وي در سال ۱۳۸۲ براي اخذ درجه كارشناسي مهندسي نقشه‌برداري وارد دانشگاه شهيد رجايي شد و در سال ۱۳۸۴ فارغ التحصيل و پس از آن در سال ۱۳۸۶ براي اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته سنجش از دور و GIS وارد دانشگاه تبريز شد. ايشان در سال ۱۳۸۸ موفق به کسب درجه کارشناسي ارشد گرديد. در سال ۱۳۹۰به عنوان عضو هيات علمي گروه جغرافيا در دانشگاه حكيم سبزواري با درجه مربي مشغول به فعالیت گرديد.                                                       

۱ـ اطلاعات شخصي:

نام: الهه

نام خانوادگي: اکبري

مرتبه علمي:‌ مربي

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه اقليم و ژئومورفولوژي

تلفن محل كار: ۰۵۱۴۴۰۱۳۲۳۰

تلفن همراه: اختياري

پست الكترونيك :e.akbari@hsu.ac.ir

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي: مهندسي عمران – نقشه‌برداري– دانشگاه شهيد رجايي

كارشناسي ارشد: سنجش از دور و GIS– دانشگاه تبريز

عنوان پایان نامه: استخراج رفتار مکاني پديده‌هاي وابسته به عوامل جغرافيايي ( مطالعه‌ي موردي بيماري انگلي ليشمانيوز احشايي در منطقه‌ي کليبر)

۳- سوابق شغلي و مديريتي:

– کارشناسGISدر طرح نیازسنجی سیستم اطلاعات جغرافیایی براي سازمان آب و برق خوزستان در شرکت نگين نقشه آسيا از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۴ الي ۳۰/۱۱/۱۳۸۴٫

– کارشناس نقشه‌برداري در شرکت آماج ايران از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۲ الي ۳۰ / ۸/۱۳۸۲٫

– کارشناس نقشه و GIS در طرح سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در مرکز آمار ايران در استان تهران از تاريخ ۱/۳/۱۳۸۵ الي ۳۰/۸/۱۳۸۵٫

– تدريس درس مباني سنجش از دور در موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حکمت قم، دانشجويان کارداني به کارشناسي مهندسي نقشه برداري، مهر ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۸۹٫

– تدريس درس مدل رقومي زمين در دانشگاه غيرانتفاعي و غير دولتي حکمت قم، دانشجويان کارداني به کارشناسي مهندسي نقشه برداري، بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰٫

– تدريس دروس مباني سنجش از دور و تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره‌اي در دانشگاه پيام نور واحد پاکدشت، دانشجويان جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، ، بهمن ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰٫

– تدريس در دوره‌هاي آزاد و مجازي آموزشکده نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري کشور درس pci Geomatica تابستان ۱۳۸۹ به مدت ۲۸ ساعت.

– تدريس دروس سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در اردوي کارورزي دانشجويانمهندسي نقشه‌برداري. دانشکده فني دانشگاه تبريز در تابستان سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ از تاريخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ الي ۲۹/۵/۱۳۸۸٫

– مربي گروه جغرافیای دانشگاه حكيم سبزواري– مهر ۱۳۹۰ و ادامه دارد.

 

۴- عضويت در مجامع علمي و اجرايي:

– عضويت در انجمن نقشه برداري، عضويت در انجمن سنجش از دور و GIS ايران به شماره عضويت ۱۳۸۱۰۳۹

– عضويت در بسيج اساتيد دانشگاه حکيم سبزواري

– استاد مشاور فرهنگي انجمن علمي GIS در دانشگاه حکيم سبزواري

 

۵- داوري مجلات علمي:

–         داوري مقالات مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دانشگاه حکيم سبزواري

–         داوري در همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافت‌ها، دانشگاه زاهدان

–         داوري مقالات کنفرانس بين‌المللي شهروند الکترونيک و تلفن همراه.

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي

اقليم و مخاطرات محيطي

اپيدميولوژي و GIS

تکتونيک و GIS

سنجش از دور

گردشگري و GIS

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري، مبانی سنجش از دور، مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی، كاربرد GIS در برنامه ريزي روستايي، كاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي،

دوره كارشناسي ارشد: کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی، كاربرد GIS در برنامه ريزي شهري، کاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری، تغييرات محيطي و روشهاي ارزيابي آن، تحليلهاي رقومي و تصويري و پردازش تصاوير ماهواره اي درژئومورفولوژي، كاربرد سنجش از دور و GIS در آب و هواشناسي، كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در اقلیم

دوره دكتري: كامپيوتر و برنامه نويسي- كاربرد GIS در ژئومورفولوژي(پيشنياز)، سنجش از دور (كاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي)،

 

۸- دوره های دانش افزایی:

شرکت در کارگاه آموزش ARCOBJECT در GIS، (۱۳۹۲)، انجمن تخصصی GIS دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمين.

شرکت در کارگاه آشنایی با معادلات ساختاری (SEM) نحوه کاربرد نرم افزار لیزرل (۱۳۹۱) ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

شرکت در کارگاه‌هاي دانش­افزایی و فرهنگي استادان از سال ۱۳۹۰ به بعد دانشگاه حکيم سبزواري.

 

۹- افتخارات علمی:

–         کسب عنوان مقاله برتر در همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافت‌ها، دانشگاه زاهدان ” اکبري، الهه، محمد معتمدي راد و سيما پورهاشمي، ۱۳۹۱، کاربردهاي علوم زمين قانوني در تحقيقات جنايي نواحي مرزي”.

–     کسب عنوان مقاله برتر درهمايش کشوري دانشجويي انجمن علمي محيط زيست، دانشگاه حکيم سبزواري “اکبري، الهه، مليحه محمدنيا و زهرا کشاورز، ۱۳۹۱، بررسي و تحليل آلودگي هواي شهر مشهد با استفاده از GIS“.

 

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

 1. Bakhtiar Feizizadeh, Thomas Blaschke, Hossein Nazmfar, Elahe Akbari & Hamid Reza Kohbanani, 2012, Monitoring land surface temperature relationship to land use/land cover from satellite imagery in Maraqeh County, Journal of Environmental Planning and Management, 1- 26, IF: 1.107
 2. E.Akbari, N.Amiri,H. Azizi, 2012, Remote Sensing and Land Use Extraction for Kernel Functions Analysis by Support Vector Machines with ASTER Multispectral Imagery, Iranian Journal of Earth Science, 4 (2), 85-94.
 3. شهرام بهرامی، محمد معتمدی راد، الهه اکبری، ۱۳۹۲، بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای کمی شبکه زهکشی (مطالعه موردی چهار حوضه زهکشی در شمال شرق کشور)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،سال سوم شماره ۱۲، ۱۰۲- ۸۵٫
 4. محمدحسين وليداد, فاطمه ميوانه, عليرضا انتظاري، علي‌اکبر صابر‌مقدم، محمد باعقيده، الهه اکبری، ۱۳۹۲، بررسی عناصر اب و هوایی با بیماری ناخنک چشم مطالعه مقایسه ای شهرهای مشهد و زاهدان، مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان، سال ۳۱ شماره ۲۵۷، ۱۳-۱٫
 5. ابوالقاسم امیراحمدی، مجید ابراهیمی، محمد علی زنگنه اسدی، الهه اکبری، ۱۳۹۲، بررسی آسیب­پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دوم شماره ششم، ۵۶-۳۷٫
 6. علیرضا انتظاری، الهه اکبری، فاطمه میوانه، ۱۳۹۲، بررسی کیفیت آب شرب استحصالی از منابع زیرزمینی بر بیماری‌های انسانی دهه اخیر (مطالعهی موردي: دشت مشهد)، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیايي دانشگاه خوارزمی، سال ۱۳ شماره ۳۱ صص ۱۷۲-۱۵۷٫
 7. الهه اکبری، مجید ابراهیمی،ابوالقاسم امیراحمدی، ۱۳۹۲، تهيه نقشه كاربري اراضي شهر سبزوار با استفاده از روش‌هاي حدّاكثر احتمال و شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه، آمايش محيط دانشگاه آزاد ملاير، سال ششم شماره ۷۳، ۱۴۹-۱۲۷٫
 8. الهه اکبري، حميد نژاد سليماني، محمد معتمدي راد، سيما پور هاشمي و مجيد ابراهيمي، ۱۳۹۲، بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري روستایی با استفاده از الگوي تحليل SWOT) مطالعه موردي: روستای فریزی)، گردشگري و چشم انداز آينده، سال سوم.
 9. مهدی اسدی، علیرضا انتظاری، الهه اکبری، ۱۳۹۲، مکان یابی نیروگاههای بادی در شمال شرق کشور با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال چهارم، شماره چهاردهم، ۲۹-۱۱٫

 

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

 1. شهرام بهرامی، الهه اکبری، محمد معتمدی راد، ۱۳۹۲، تحلیل ژئومتری حوضه­های زهکشی با استفاده از شواهد ژئومورفولوژی تکتونیک، فضای جغرافیایی دانشگاه ازاد اهر.
 2. فاطمه ميوانه، الهه اکبري، عليرضا انتظاري، منصوره نظري، ۱۳۹۳، بررسي نقش عوامل زيست اقليمي بر شيوع بيماري سالک (مطالعه موردي: شهرستان سبزوار)، مجله اپيدميولوژي ايران.
 3. فاطمه ميوانه، الهه اکبري، محمد باعقيده، ۱۳۹۲، ارتباط بين شاخص‌هاي آسايش حرارتي و مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي قلبي (مطالعه موردي: شهر مشهد)، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
 4. شهرام بهرامي، فاطمه پرهيزکار، الهه اکبري، تيمور جعفري، ۱۳۹۲، بررسي نقش ژئومورفولوژي تکتونيک بر اکتشاف مخازن هيدروکربني زاگرس فارس (مطالعه موردي: طاقديسهاي خشت و نورا)، مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي.

 

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

 1. اکبري، الهه، محمد معتمدي راد و سيما پورهاشمي، ۱۳۹۱، کاربردهاي علوم زمين قانوني در تحقيقات جنايي نواحي مرزي، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافت‌ها، دانشگاه زاهدان.
 2. اکبري، الهه، سيما پورهاشمي و محمد معتمدي راد، ۱۳۹۱، نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي كشور، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافت‌ها، دانشگاه زاهدان.
 3. اکبري، الهه، محمد معتمدي راد، سيما پورهاشمي و حميد نژاد سليماني، ۱۳۹۱، مکان‌يابي دفن زباله با استفاده از GIS (مطالعه موردي: بخش داورزن) ، همايش کشوري دانشجويي انجمن علمي محيط زيست، دانشگاه حکيم سبزواري.
 4. اکبري، الهه، فاطمه ميوانه و عليرضا انتظاري، ۱۳۹۱، ارزيابي اثرات شور شدن منابع آب زيرزميني بر روند بيابان‌زايي با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: دشت مشهد)، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اراک.
 5. اکبري، الهه و بهاره ضيغمي، ۱۳۹۱، تفکيک و ارزيابي واحدهاي ژئومورفولوژي حوضه آبريز تالاب‌هاي کويري با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: حوضه آبريز پلاياي کجي)، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اراک.
 6. اکبري، الهه، محمد معتمدي راد، سيما پورهاشمي و حميد نژاد سليماني، ۱۳۹۱، مطالعات مکان‌يابي و مديريت دفن بهينه مواد زائد جامد با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دهستان باشتين)، دومين همايش ملي ژئوماتيک، دانشگاه بجنورد.
 7. الهه اکبري، محمد معتمدي راد، سيما پورهاشمي، حميد نژاد سليماني، ۱۳۹۲، ارزيابي قابليت‌هاي ژئومورفوتوريسمي با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: دهستان پايين جوين شهرستان جغتاي)، سومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان.
 8. الهه اكبري، حميد نژاد سليماني، مجيد ابراهيمي، سيما پورهاشمي و محمد معتمدي راد، ۱۳۹۲، اَرزيابي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در منطقه نمونه گردشگري كاهو، سومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان.
 9. ابوالقاسم امير احمدي، مجيد ابراهيمي، محمد علي زنگنه اسدي، الهه اكبري، ۱۳۹۲، تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري درياچه بزنگان با استفاده مدل (SWOT)، سومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان.
 10. مجيد ابرهيمي، محمد علي زنگنه اسدي، الهه اكبري، ابوالقاسم اميراحمدي، ۱۳۹۲، برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي : روستاي حصار)، سومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان.
 11. مجيد ابرهيمي، محمد علي زنگنه اسدي، الهه اكبري، سيما پورهاشمي، ۱۳۹۲، توجه به نقش صنعت گردشگري در توسعه پايدار روستايي، سومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان.
 12. اکبري، الهه، خديجه باقريان ، الهام ميري، ۱۳۹۱، بررسي کانونهاي جرم خيز از طريق GIS، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافت‌ها، دانشگاه زاهدان.
 13. الهه اکبري، حميد کشاورزي و راضيه واعظي، ۱۳۹۱، پيشنهاد راهکاري جهت پيش‌بيني مکان مناسب احداث بازارچه‌هاي مرزي به منظور توسعه پايدار اين نواحي با رويکرد GIS، اولين همايش ملي توسعه پايدار نواحي مرزي با رويکرد مرزنشينان، دانشگاه گلستان.
 14. الهه اکبري ، نسرين صبوري راد، ۱۳۹۱، مدلسازي الگوي پراکنش مونوکسيدکربن و شاخص پوشش گياهي از طريق سنجش از دور و GIS، اولين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا.
 15. الهه اکبری، ملیحه محمدنیا و زهرا کشاورز مظفری، ۱۳۹۱، مدلسازی الودگی هوای شهر مشهد با استفاده از شاخص PSI در محیط GIS، همایش ملی جریان و آلودگی هوا.
 16. الهه اکبری، سیما پورهاشمی، نادیا بقایی نژاد و محمد معتمدی راد، ۱۳۹۱، پتانسیل­یابی مناطق مستعد توسعه ژئومورفوتوریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی بخش ششتمد شهرستان سبزوار)، همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 17. محمد علی زنگنه اسدی، شهرام بهرامی، بهروز پوراسگندر، الهه اکبری، ۱۳۹۱، بررسی میزان ارتباط نوسان آب زیرزمینی با عوارض ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: دشت پارس اباد)، همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی.
 18. الهه اکبری و فاطمه پرهیزکار، ۱۳۹۱، بررسی کارست و تاثیر آن بر زیستگاه انسان از نقطه نظر آلودگی منابع آبی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه اخلمد)، همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 19. الهه اکبری، حسن رضایی، محمد سلطانی و هادی اسماعیلی، ۱۳۹۲، بررسی اقلیم گردشگری شهر مشهد، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
 20. الهه اکبری، مهین چمباز و فاطمه حسینی نیا، ۱۳۹۱، مانیتورینگ و ارزیابی شوری خاک براساس پاسخهای طیفی از طریق تصاویر ماهواره­ای، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 21. الهه اکبری، شهرام بهرامی و عاطفه دوران، ۱۳۹۲، براورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با عوامل ارتفاع، جهت شیب و لیتولوژی از طریق سنجش از دور، اولین همایش انجمن کواترنری ایران.
 22. شهرام بهرامی، الهه اکبری و محمد معتمدی راد، ۱۳۹۲، ارزیابی تکتونیک حوضه زرقان براساس شاخص­های مورفومتری شبکه زهکشی، اولین همایش انجمن کواترنری ایران.
 23. علیرضا انتظاری، الهه اکبری و مهدی اسدی، ۱۳۹۲، شناسایی مکان های محدودیت دار برای احداث مزارع بادی در شمال شرق با GIS ، اولین همایش سراسری محیط زیست و انرژی

 

۱۳- طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

…..

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه) :

 1. اکبري، الهه، محمد زهدي گُهر پور، ۱۳۹۲، تجزيه و تحليل مکاني نقاط جرم‌خيز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، با مقدمه دکتر ایرج گلدوزیان (استاد حقوق دانشگاه تهران)، دانشگاه حکيم سبزواري و همکاري واحد تحقيقات نيروي انتظامي مشهد.
 2. اکبري، الهه، علي شکاري، ۱۳۹۲، پردازش و استخراج اطلاعات از دادههاي ماهوارهاي با استفاده از نرمافزار ENVI “با نمونه‌هاي کاربردي در علوم زمين، نقشهبرداري، جغرافيا و محيط زيست”، انتشارات ماهواره و دانشگاه حکيم سبزواري.

 

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

……

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :

 1. پوراسکندر، بهروز ، (۱۳۹۱) بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در نوسان سطح آبهای زیرزمینی دشتپارس آباد مغان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۹ صفحه.
 2. پرهیزکار، فاطمه، (۱۳۹۱)، بررسي تاثير ژئومورفولوژي تکتونيک بر اکتشاف مخازن هيدروکربنيمخازن فارس،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۱۹ صفحه.
 3. میری، الهام ، (۱۳۹۱)، بررسی و تحلیل اثر و نقش بازارچه مرزی یزدان بر امنیت اقتصادی وتوسعه کالبدی شهر حاجی آباد،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۵ صفحه.
 4. اسدی، مهدی ، (۱۳۹۲)، شناسایی مزارع باد و مکان یابی نیروگاههای بادی در شمال شرق کشوربا استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۸۹ صفحه.
 5. دوران، عاطفه ، (۱۳۹۲) ، بررسیتأثیر عوامل جغرافیایی بر حرارت سطحی با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای در مخروطآتشفشانی تفتان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۹۹ صفحه.
 6. معتمدی راد، محمد ، (۱۳۹۲)، بررسيمورفومتري شبکه زهکشي و ارتباط آن با تکتونيک (مطالعه موردي: چهار حوضه زهکشيصدخرو، کلاته‌سادات، فاروب‌رومان و گليان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۲۲ صفحه.

پورهاشمی، سیما ، (۱۳۹۲)، پهنهبندي و محاسبه حجم زمين لغزش در حوضه فاروب نيشابور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۴۰ صفحه.