مهندس مرغائی زاده معاون امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت: نمادهای شخصیتی یک ملت، نمادهای معماری و عمرانی آن منطقه است.

مهندس مرغائی زاده، معاون امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن تشريح برنامه هاي عمراني دانشگاه ها در سال ۹۳، به ارائه  گزارشی کوتاه از بوجه سال جاری و برنامه های پیشنهادی وزارت علوم براي دانشگاه ها در سال آينده پرداخت.

وي با توجه به تقديم لایحه بودجه به مجلس از طرف دولت تدبير و اميد، گفت:

” امسال قطعا در اسفندماه آیین نامه های اجرایی را به دولت تقدیم خواهیم کرد که با عنايات حق تعالي، مسایل عمرانی ازاردیبهشت ماه آینده قابل اجرا خواهند بود.”

DSC04865(FILEminimizer)

مهندس مرغائي زاده با اشاره به کسري بودجه وزارت علوم در بخش هاي عمراني، آموزشي، ستادي، پژوهشي و فرهنگي در سال ۹۲، به مجوزهايي اشاره کرد که دستگاه ها را مجاز مي کند تا طرح های عمرانی خود را در حوزه های فرهنگی ، آموزشی و ورزشی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به بخش خصوصی، خیرین و تشکل های صنفی واگذار نمایند. وي همچنين افزود:

” درسال ۱۳۹۳ وام هایی به اعتبار بوجه ی سال ۱۳۹۲ به دانشگاه  ها داده خواهد شد که  که بازپرداخت آن از محل اعتبارات اختصاصی انجام می گیرد و این به دانشگاه ها کمک می کند که بعضی از مشکلاتشان را حل نمایند.”

DSC04868(FILEminimizer)

معاون امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور همچنين ضمن هشدار به دانشگاه ها در خصوص رعايت ضوابط و مقررات قانوني در اجراي پروژه هاي عمراني، طرح افزايش بنا را از محل درآمدهاي اختصاصي، از پايه دچار مشکل دانست و با اشاره به اينکه  نمادهای شخصیتی یک ملت، نمادهای معماری و عمرانی آن منطقه می باشند، ابراز اميدواري کرد که ضمن رعايت اين امر در دانشگاه هاي کشور، مشکلات اساسی که در نقشه های عمرانی و معماری به چشم میخورد، حل شود.