مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با راه‌اندازی رشته کارشناسی فیزیک مهندسی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر بهنام مهدوی در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: دانشگاه حکیم سبزواری از مهرماه امسال در این رشته دانشجو خواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌ها و اقدامات حوزه آموزش دانشگاه با هدف همگام‌سازی توسعه کیفی با توسعه کمی آموزش است، اظهار داشت: ایجاد رشته‌های پرمتقاضی و کاربردی  در جهت پرورش نیروهای متخصص جهت رفع نیازهای منطقه و کشور است.