در آخرین جلسه شورای مرکز رشد با حضور دو واحد فناور جهت فعالیت در دوره رشد مقدماتی موافقت گردید


*هسته فناور (فناوران کوشا) به نمایندگی جناب آقای دکتر عباس احسانی سرشت با ایده محوری تولید دستگاه استخراج دی ان ای


این دستگاه بصورت کاملا بومی سازی شده و کارایی بالا در داخل کشور طراحی و تولید می گردد. بر این اساس، برنامه و نرم افزار در نظر گرفته شده در آن برای استخراج مواد مولکولی (RNA و DNA) بصورت باز بوده و کاربر قادر خواهد بود که برنامه خود را بر اساس نوع کار تعیین و به دستگاه اضافه نماید. قطعات در نظر گرفته شده در آن دارای کیفیت بالایی بوده و کلیه آن از بازار داخلی تهیه شده است. این محصول زمان مورد نیاز برای استخراج را کاهش داده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می نماید. همچنین قیمت آن نسبت به انواع خارجی آن پایین تر بوده و قابلیت پشتیبانی بالایی دارد.
قابلیت های نرم افزاری موجود در آن که این امکان را بوجود می آورد تا از انواع مختلف کیتهای استخراج پشتیبانی نموده و همچنین دارای گزینه های مختلفی بوده تا بتوان مراحل مختلف کار را شناسایی و در صورت ایجاد خطا در نحوه استخراج، ضمن متوقف کردن کار، از آن مرحله امکان رفع نقص و ادامه کار در آن وجود دارد. در حالیکه در انوع مختلف نمونه های مشابه، در صورت ایجاد خطا، کلیه نمونه ها از بین رفته و بایستی عملیات استخراج از ابتدا صورت گیرد.


*هسته فناور ریزگیاه افزای خراسان به نمایندگی مهندس حسینی با ایده محوری تولید کود سم نانو مس بر پایه سنتز سبز


این محصول حاوی عناصر مفیدی در کنار عنصر مس خواهد بود که علاوه بر خاصیت کود، خاصیت دور کنندگی آفات و قارچ ها را خواهد داشت