در آخرین جلسه شورای مرکز رشد با حضور یک واحد فناور جهت فعالیت در دوره رشد مقدماتی موافقت شد.

هسته فناور توکان تجهیز سورین به نمایندگی آقای نیما نیکنامی با ایده محوری (تولید شبیه ساز های صنعتی با تکنولوژی واقعیت مجازی VR و تولید مجموعه های آموزشی رشته برق)در  دوره رشد مقدماتی پذیرش شد.

تولید شبیه سازهای صنعتی در حوزه آموزش، شبیه ساز اطفا حریق، شبیه ساز جرثقیل سقفی، تولید تجهیزات نوین آموزشی برای رشته های برق ، کنترل،مکاترونیک، مجموعه آموزشی plcاز دستاوردهای این شرکت می باشد .

.