در آخرین جلسه شورای مرکز رشد پس از بررسی با درخواست هسته فناور به نمایندگی مهندس بلالی با ایده محوری طراحی و ساخت بردهای انتی ترپ شیشه بالابر خودرو، جهت ورود به دوره رشد مقدماتی موافقت شد
در شیشه بالابر های خودرو با توجه به اینکه هنگام بالارفتن شیشه ممکن است اعضا بدن (سر، گردن ، دست ) کودک بین شیشه و فریم درب قرار بگیرد و با ایجاد فشار اسیب جدی به کودک وارد گردد لذا تولید کنندگان خودرو به فکر استانداردی بین المللی جهت ایمنی سرنشینان افتادند .و این هسته فناور موفق به دستیابی به این استاندارها شده است .

در این محصول به جای استفاده از جریان در تشخیص نیروی پینچ از تغییرات سرعت استفاده شده است و قابلیت پاور ویندو( بالا رفتن شیشه بعد از قفل کردن درب ها ) به سیستم اضافه شده است .قابل به ذکر است که قابلیت پاور ویندو باید بروی شیشه بالابر هایی نصب گردد که سیستم انتی پینچ داشته باشد در غیر اینصورت خطرات جانی زیادی برای کودکان دارد.