موافقت با حضور یک واحد نوآور جدید در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در سی هفتمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور یک واحد نوآور با ایده طراحی و ساخت گلدانهای تمام هوشمند در مرکز نوآوری و شکوفایی و با ورود شرکت زیست کود سازان ارغوان به دوره رشد موافقت شد.