طی  سه جلسه اخیر مرکز رشد در خصوص پذیرش واحدهای فناور در دوره های رشد و مقدماتی با حضور ۳ واحد فناور جدید در مرکز رشد و یک واحد نوآور در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه حکیم سبزواری موافقت شد.

به گزارش مرکز رشد دانشگاه در این جلسات با حضور شرکت دانش بنیان سازه مرکب سبک سپاهان با ایده محوری”  ساخت ملخ موتور hp 100 هواپیما “، مجتمع خدماتی اردوان پاک بازان بیهق با ایده محوری” طراحی و تولید تخت ماساژ پرتابل (قابل حمل)” و  واحد فناور با ایده محوری پدال در باز کن در دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد موافقت شد .

همچنین با حضور واحد نوآور با ایده محوری اینترنت اشیا در دوره رشد مقدماتی در مرکز نوآوری موافقت شد.

گفتنی است در این جلسات با حضور  شرکت هوشمند شهاب تدبیر گستر با ایده محوری” سامانه تفکیک پسماند از مبدا ” و  شرکت مدیریت و مشاوره کسب و کار  بهار با ایده محوری” کمک به شکل گیری ایده ها و مشاوره به کسب و کارهای توسعه یافته  “در  دوره رشد موافقت شد.