موشن گرافی؛ گزارش عملکرد یکساله معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی (جهت مشاهده کلیک کنید)

اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱

تهیه شده توسط مدیریت روابط عمومی