موفقیت مسئول اداره تغذیه دانشگاه در کنفرانس توسعه کیفیت سلامت غذا

نخستین کنفرانس توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا در ۲ و ۳ اردیبهشت ماه، درمحل انستیتو  تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور برگزار شد.

 20110608528

دراین کنفرانس، مسئول اداره تغذیه دانشگاه، خانم مهندس ناهید زمانی نژاد، با ارائه مقاله ای با عنوان “بررسی و ساخت ترکیبات نانو کامپوزیت غنی شده در بسته بندی های دوستدار محیط زیست” شرکت نموده و در میان مقالات ارائه شده به صورت پوستر حائز رتبه ممتاز گردید.

 20110608530

کسب این موفقیت را به همکار گرامی، سرکار خانم زمانی نژاد تبریک عرض نموده، توفیق ایشان را در سایر مراحل زندگی از خدای متعال خواهانیم.

جهت ر<یت اصل مقالات به سایت www.iranqualityconf.ir  مراجعه فرمایید.

 روابط عمومی دانشگاه