موفقيت مسئول اداره تغذيه دانشگاه در کنفرانس توسعه کیفیت سلامت غذا

نخستین کنفرانس توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا در ۲ و ۳ اردیبهشت ماه، درمحل انستیتو  تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور برگزار شد.

 20110608528

دراین کنفرانس، مسئول اداره تغذیه دانشگاه، خانم مهندس ناهید زمانی نژاد، با ارائه مقاله اي با عنوان “بررسي و ساخت ترکيبات نانو کامپوزيت غني شده در بسته بندي هاي دوستدار محيط زيست” شرکت نموده و در میان مقالات ارائه شده به صورت پوستر حائز رتبه ممتاز گردید.

 20110608530

کسب اين موفقيت را به همکار گرامي، سرکار خانم زماني نژاد تبريک عرض نموده، توفيق ايشان را در ساير مراحل زندگي از خداي متعال خواهانيم.

جهت ر<يت اصل مقالات به سايت www.iranqualityconf.ir  مراجعه فرماييد.

 روابط عمومي دانشگاه