تیم دختران دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات دو و میدانی دختران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۹ کشور که با حضور ۱۳ تیم و به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار شد موفق به کسب دو مقام دوم و چند عنوان برتر شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این رقابت ها فائزه طباطبایی موفق به کسب مقام دوم در دوی ۱۰۰ متر با مانع و مقام دوم در دوی ۸۰۰ متر شد.

همچنین زهرا ایوبی عنوان چهارمی در پرش ارتفاع و عنوان پنجم در پرش طول و زهرا جانباز عنوان پنجم در دوی ۱۵۰۰ متر را بدست آوردند.