موفقیت دانشجویان دانشگاه درمرحله نهایی المپیاد دانشجویی

در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی، آقای عیسی فرجی خیرآبادی دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی رتبه پنجم کشور و آقای حمید رضایی دانشجوی رشته آمار دانشکده علوم ریاضی رتبه نهم کشور را کسب نمودند.

ضمن عرض تبريک به اين عزيزان، خانواده محترم شان، اساتيد و مربيان زحمتکش و ساعي و کليه جامعه دانشگاهي دانشگاه حکيم سبزواري، اميدواريم در طي ساير مراحل علمي، پژوهشي در آينده نيز سرفراز و پيروز باشند.

روابط عمومي دانشگاه