شیشه رسانای الکتریسیته با روکش FTO  جهت استفاده در نانوافزاره های الکترونیکی در آزمایشگاه نانو مواد دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و تولید شد.

دکتر غلامعلی فرزی، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر، گفت: گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی موفق به طراحی و ساخت شیشه رسانای الکتریسیته با روکش «FTO» شد.

fffffffffffffffffff

وی با اشاره به اینکه نمونه طراحی شده در دانشگاه حکیم سبزواری دارای رسانایی بسیار خوبی نسبت به نمونه‌های خارجی موجود در بازار است، افزود: کاربرد شیشه رسانای الکتریسیته با روکش FTO  در ساخت سلولهای خورشیدی، صفحات لمسی گوشی‌های تلفن همراه، صفحاتLCD و LEDاست

دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری خاطر نشان کرد: ساخت این شیشه رسانای الکتریسیته با روکش «FTO»کمک شایانی به ساخت سلولهای خورشیدی و نانوافزاره های الکترونیکی می کند.photo_2017-02-11_09-49-08

دکتر فرزی ادامه داد: بازار جهانی این نمونه شیشه معادل یک میلیارد و ششصد میلیون دلار است که سهم بازار ایران در تولید این شیشه صفر است.

دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری عنوان داشت: ساخت شیشه رسانا اولین مرحله از ساخت سلول های خورشیدی است که از محورهای پژوهشی ما در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد و در این زمینه تحقیقاتی با دانشگاه لیون ۱ فرانسه همکاری می کنیم.