دانشجویان دختر و پسر دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات تیراندازی و بدمینتون دانشگاه های منطقه ۹ کشور در جمع تیم های برتر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مهدی غلامی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی تیراندازی دانشجویان منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام اول انفرادی در رشته تیراندازی با تپانچه شد همچنین تیم دانشگاه حکیم سبزواری در این مسابقات مقام سوم تیمی رشته تیراندازی با تپانچه را کسب کرد.

همچنین مبینا خبیری دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی بدمینتون دانشجویان منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام سوم انفرادی شد و تیم دانشگاه حکیم سبزواری در این مسابقات مقام سوم تیمی را کسب کرد.

Source: خبر