دانشجویان دختر و پسر دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات تیراندازی و بدمینتون دانشگاه های منطقه ۹ کشور در جمع تیم های برتر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مهدی غلامی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی تیراندازی دانشجویان منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام اول انفرادی در رشته تیراندازی با تپانچه شد همچنین تیم دانشگاه حکیم سبزواری در این مسابقات مقام سوم تیمی رشته تیراندازی با تپانچه را کسب کرد.

همچنین مبينا خبيري دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی بدمينتون دانشجویان منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام سوم انفرادی شد و تیم دانشگاه حکیم سبزواری در این مسابقات مقام سوم تيمي را كسب كرد.

سرپرستی تیم تیراندازی پسران بر عهده آقای محمود طوسی بود، همچنین مربی گری تیم بدمینتون دختران بر عهده خانم ها اکرم داوودی و  الهه نظری و  سرپرست تیم خانم صدیقه استیری بودند.