ميزباني دانشگاه در برگزاري آزمون سراسري

آزمون سراسري سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ صبح و بعد از ظهر روزهاي پنج شنبه، جمعه ۵ و ۶ تير ماه و صبح روز شنبه ۷ تير ماه با شرکت بيش از ۶ هزار داوطلب در گروه هاي آزمايشي رياضي، هنر، علوم تجربي، زبان هاي خارجي و علوم انساني در دانشگاه حکيم سبزواري برگزار شد.

* * *

در گروه آزمايشي رياضي بالغ بر ۸۰۰ نفر، گروه آزمايشي هنر بالغ بر ۳۵۰ نفر، گروه آزمايشي علوم تجربي بالغ بر ۲۶۰۰ نفر، گروه آزمايشي زبان هاي خارجي بالغ بر ۹۰۰ نفر و نهايتاً در گروه آزمايشي علوم انساني بالغ بر ۱۰۰۰ نفر داوطلب شرکت کننده در آزمون امسال به رقابت پرداختند.

* * *

شايان ذکر است که به منظور رفاه حال داوطلبان گرامي، همانند سنوات گذشته و با تلاش و حمايت مسئولان امر، دانشگاه حکيم سبزواري به عنوان حوزه مرکزي برگزار کننده آزمون در سبزوار و شهرستان ها و بخش هاي تابعه شامل جوين، جغتاي، خوشاب، داورزن، روداب، ششتمد و … انتخاب گرديده است.

* * *

SONY DSC     SONY DSC