روسای دانشگاه های سیدجمالدین اسدآبادی (افغانی) و لغمان کشور افغانستان با ارسال نامه های جداگانه ای از حسن همکاری و مهمان نوازی دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری،استاد میر احمد(حامد) رئیس دانشگاه سیدجمالدین و عبدالصبور غفورزی، رئیس دانشگاه لغمان کشور افغانستان در نامه هایی جداگانه خطاب به دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از حسن استقبال، همکاری و مهمان نوازی این دانشگاه تقدیر و تشکر و بر تداوم همکاری های علمی متقابل تاکید کردند.
گفتنی است در نیمه بهمن ماه سال گذشته با حضور هیات روسا و مسئولان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی(افغانی) و دانشگاه دولتی ولایت لغمان در دانشگاه حکیم سبزواری، تفاهمنامه همکاری بین المللی میان این دو دانشگاه و دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.