رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در همایش نکوداشت حکیم سبزورای با اشاره به اینکه نام حکیم سبزواری  در تاریخ فلسفه جهان جاودانه است، گفت: شناساندن شخصیت های علمی و فلسفی شهرستان سبزوار یک ارزش اساسی است‌ و در واقع باید گفت هدف از برگزاری چنین همایش هایی احیای میراث چنین شخصیت های بزرگی در سطح شهرستان است‌.
دکتر جواد حدادنیا افزود: سالیان بسیاری است همگان این دیار را به نام نادره  شرق  شیخ سبزوار می شناسند و روزگاری است که آثار او بر تارک مراکز علمی و فلسفی بزرگ شرق و غرب می درخشد.
وی ادامه داد: حاجی در کتب و نوشتار خود حکمت و فلسفه ی ناب و متعالی اسلامی را به بشریت هدیه نموده است، آثاری که  هیجگاه در طی دورانی که از رحلت وی می گذرد؛ گرد کهنگی بر آن ننشسته است و مجموعه مباحث منطق و فلسفه که امروزه به نام شرح منظومه سبزواری  در حوزه های علمیه  تدریس می شو ، یکی از بهترین متون درسی در حکمت متعالیه به شمار می آید.
رئیس دانشگاه حکیم سبزورای ادامه داد: ما در دانشگاهی که به اسم این حکیم فرزانه مزین شده است، شاکریم که میراث دار اندیشه و علوم انسان والایی هستیم که روزگاری در این شهر می زیست و و کتاب نگاشت وحکمت و اخلاق و فلسفه تدریس نموده و  باید قدرشناسی او کوتاهی نکنیم شاید اگر آرامگاه او در هر جای دیگری در دنیا می‌بود بسیار بیشتر و بیشتر نامش را بلند می‌داشتند و یادش را گرامی و آثارش را می‌آموختند.
وی ادامه داد: این برای نخستین بار است که  همایش نکوداشت حکیم سبزواری در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود و بنا داریم این همایش را در در سال های آینده به صورت ملی و بین المللی برگزار کنیم.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری  با اشاره به اینکه طبق رایزنی های انجام شده ، قرار است آرامگاه حکیم سبزواری را در اختیار دانشگاه حکیم سبزواری قرار گیرد، یادآور شد: بقر طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است تا مرکز تحقیقات علمی در این آرامگاه  دایر شود و آثار و مکتب حکیم سبزواری را به عنوان مکتب فلسفی شهرستان سبزوار نشر دهد.
دکتر حدادنیا افزود: ایجاد موزه فلسفه و تاریخ علم مسلمانان از دیگر برنامه هایی است که در آرامگاه حاجی سبزواری اجرا می شود.