دکتر مجید بقایی نژاد دانشیار گروه الکترونیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو هیات علمی برتر در حوزه  ارتباط با جامعه و صنعت در کتاب “اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت ۱۴۰۰” معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب معرفی اعضای هیات علمی برتر دانشگاه‌های کشور در همکاری با جامعه و صنعت، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

در این کتاب بیش از یکصد عضو هیات علمی که از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت شناخته شده اند، معرفی و سوابق و دستاوردهای مهم آنها تشریح شده است.

در صفحه ۲۷ این کتاب ضمن معرفی دکتر بقایی نژاد به تشریح سوابق این پژوهشگر در حوزه های تجارب مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزي هاي ملی و منطقه اي، مهمترین قراردادهاي تقاضامحور و دستاوردهاي ویژه کاربردي پرداخته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت را از طریق لینک زیر مطالعه کنند.

 

https://www.msrt.ir/file/download/news/1640166380-.pdf