دکتر مهدی دشت بیاض دانشیار گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو هیات علمی برتر کشور در حوزه  ارتباط با جامعه و صنعت در کتاب “اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت” معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در صفحه ۳۸ این کتاب ضمن معرفی دکتر دشت بیاض به تشریح سوابق این پژوهشگر در حوزه های تجارب مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزي هاي ملی و منطقه اي، مهمترین قراردادهاي تقاضامحور، دستاوردهاي ویژه کاربردي، همکاري هاي ویژه با نهادها و صنایع کشور براي بهبود بهره وري و کارآیی، نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه هاي علمی و تشکل هاي تخصصی اثرگذار پرداخته شده است.

گفتنی است در این کتاب که از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است، ۱۴۰ عضو هیئت علمی که به عنوان اعضای هیأت علمی برتر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در همکاری با جامعه و صنعت شناخته شده‌اند، معرفی و سوابق و دستاوردهای مهم آنها تشریح شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت را از طریق لینک زیر مطالعه کنند.

https://www.msrt.ir/file/download/news/1608620436-.pdf