نتایج اولیه دور دوم انتخابات نوزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی دانشجویان

با تشکر از مشارکت دانشجویان محترم در فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان، به آگاهی می رساند:

نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات شورای صنفی – رفاهی به شرح زیر اعلام می گردد، لازم به ذکر است، تعداد آرای ماخوذه در این مرحله ۱۱۵۱رای بوده است.
بدیهی است اسامی نهایی داوطلبان پس از تایید شورای نظارت بر انتخابات بر اساس جدول زمان بندی اعلام خواهد شد.

لیست کل آرا