نتایج اولیه پذیرش استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعداد درخشان ، به اطلاع می رساند : نتیجه اولیه پذیرش بدون آزمون – سهمیه استعداددرخشان ) از طریق لینک ذیل قابل مشاهده می باشد .

مشاهده نتایج اولیه