نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان ویژه هفته خوابگاه ها اعلام شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه به مناسبت هفته ی خوابگاه های سال ۱۳۹۵ و بدنبال تدوین سند چشم انداز ورزش و تربیت بدنی در سطح دانشگاه،انجمن های مشترک ورزشی با همکاری شورای صنفی- رفاهی دانشجویان بعنوان مجریان بخشی از این سند که حاصل تلاش کار گروهی و کارشناسی می باشد،اقدام به برنامه ریزی نسبتا جامع جهت برگزاری مسابقات ورزش های همگانی درون دانشگاهی نموده تا نسبت به شناخت استعداد های شایسته دانشجویان اقدام نموده و زمینه رشد و پیشرفت آنان  را فراهم نماید و با برنامه ریزی صحیح در میان دانشجویان،ایجاد رقابت سالم و درخور شان فرهنگ جامعه اسلامی بوجود آورد.
نتایج این مسابقات ورزشی که در دو بخش پسران و دختران صورت گرفت،به شرح ذیل است.

نتایج مسابقات ورزشی پسران

مسابقه طناب کشی
مسابقه طناب کشی پسران در تاریخ ۲۷/۰۲/۹۵ در محل آبنمای دانشکده  ادبیات برگزار گردید. تعداد ۸ تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان تیم های اول تا سوم مشخص شدند.

طناب کشی

نام خانوادگی

تیم اول

قاسم آب رازه
امیر شکوری
امین ستوده
علیرضا بارانی
اکبر غلامی
 
 
تیم دوم
محسن گلستانی زاده
امیر مسعود روانشناس
فرشاد شاهمرادی
مهدی پارسا
امید رحمانی
 
 
 
تیم سوم
محمد آذر پارسا
مهدی میان آبادی
علی جوانپور
علی حمیدی
جواد بذرگر

مسابقه دارت
مسابقه دارت پسران در تاریخ ۲۸/۰۲/۹۵ در محل محوطه سالن غذا خوری مرکزی برگزار گردید. تعداد ۳۲ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

دارت نام خانوادگی
نفر اول قاسم آب رازه
نفر دوم وحید میرزایی
نفر سوم احمد خانی تیموری

 
 
مسابقه فوتبال دستی

مسابقه فوتبال دستی پسران در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ در محل سالن شماره ۱ دانشگاه برگزار گردید. تعداد ۱۲ تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان تیم های اول تا سوم مشخص شدند

فوتبال دستی نام خانوادگی
تیم اول کامبخش دولت آبادی
علی مرادیان
تیم دوم مهدی عباسی
مهدی زجاجی
تیم سوم عارف فرهنگیان
فرید شهبازی

 
مسابقه تنیس روی میز

مسابقه تنیس روی میز پسران در تاریخ ۰۳/۰۳/۹۵ در محل سالن شماره ۱ برگزار گردید. تعداد ۱۶ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

تنیس روی میز نام خانوادگی
نفر اول جواد بالفروش
نفر دوم قاسم آب رازه
نفر سوم رضا آزاد

 
 
مسابقه مچ اندازی

مسابقه مچ اندازی پسران در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۵ در محل نمازخانه ی خوابگاه اندیشه برگزار گردید. تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

مچ اندازی نام خانوادگی
نفر اول  وزن ۶۰- احمد خانی
نفر اول  وزن ۷۰-۶۰ جلال سلیمی
نفر اول  وزن ۸۰-۷۰ قاسم آب رازه
نفر اول  وزن ۹۰-۸۰ امین ستوده
نفر اول  وزن ۹۰+ امیر شیردل

 
مسابقه طناب زنی
مسابقه طناب زنی پسران در تاریخ ۰۵/۰۳/۹۵ در محل محوطه سالن غذا خوری مرکزی برگزار گردید. تعداد ۲۶ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

طناب زنی نام خانوادگی
نفر اول آرش برآبادی
نفر دوم سجاد رنجبر
نفر سوم احمد کرد

 

نتایج مسابقات ورزشی دختران

 
مسابقه طناب زنی
مسابقه طناب زنی دختران در تاریخ ۰۵/۰۳/۹۵ در محل خوابگاه ولی عصر برگزار گردید. تعداد ۲۵ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

طناب زنی نام خانوادگی
نفر اول فرح جغتایی
نفر دوم زهرا فرهادی
نفر سوم زینب  امیری

 
مسابقه تنیس روی میزUntitled
مسابقه تنیس روی میز دختران در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ در محل سالن شماره ۱ برگزار گردید. تعداد ۲۰ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

تنیس روی میز نام خانوادگی
نفر اول سیما سعادتی
نفر دوم طیبه گفتی
نفر سوم حدیثه موسوی

 
مسابقه وسطی
مسابقه وسطی دختران در تاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ در گلگشت رودخانه ی دلبر برگزار گردید. تعداد ۱۴ تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان تیم های اول تا سوم مشخص شدند.

وسطی نام خانوادگی
 
 
تیم اول
اقدس سیدی
نسترن سالاری
الهام صالح نیا
مهسااباذری
ملیحه احتشامی
 
 
تیم دوم
نسرین حمیدی
الهه ضمیریان
زهراعبادی
فاطمه سلمانی
منیره محمد نژاد
 
 
 
تیم سوم
مریم دهقان
زهرا رضایی
مریم ناصری
سمیراقادری
فاطمه صادقی

 
مسابقه فوتبال دستی

مسابقه فوتبال دستی دختران در تاریخ ۰۳/۰۳/۹۵ در محل سالن شماره ۱ دانشگاه برگزار گردید. تعداد ۱۰ تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان تیم های اول تا سوم مشخص شدند.

فوتبال دستی نام خانوادگی
تیم اول زهرا شورورزی
ریحانه ذولفقاری
تیم دوم مهناز عروجی
مژگان جلینی
تیم سوم معصومه فسنقری
هدی ملایجردی

 
مسابقه طناب کشی
مسابقه طناب کشی دختران در تاریخ ۰۸/۰۳/۹۵ در محل خوابگاه گلستان برگزار گردید. تعداد ۹ تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان تیم های اول تا سوم مشخص شدند.

طناب کشی نام خانوادگی
 
 
تیم اول
سیمافاطمی
سارا آب کار
مریم محمدی
اعظم مریدا
معصومه آزاد
 
 
تیم دوم
فریبا حاتمی
زهرا زارعی
محبوبه محتشمی
حدیثه رستمیان
فاطمه نقدی
 
 
 
تیم سوم
زهرا محمدپور
الهه صفری
معصومه سماهی
زینب نوری
فاطمه گرامی

 
مسابقه دارت
مسابقه دارت دختران در تاریخ ۰۵/۰۳/۹۵ در محل خوابگاه بهار برگزار گردید. تعداد ۲۸ نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند.
در پایان نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

دارت نام خانوادگی
نفر اول زهرا برجی
نفر دوم فاطمه برزویی
نفر سوم نسترن سالاری

 
 
صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری