معاون آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس نتایج نظرسنجی سازمان سنجش، ۹۵ درصد از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری از اجرای پروتکل‌های بهداشتی در محل برگزاری آزمون ابراز رضایت کردند.

دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، افزود: همزمان با برگزاری آزمون دکتری و ارشد، سازمان سنجش اقدام به نظرسنجی از داوطلبان در رابطه با چگونگی برگزاری آزمون‌ و رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی نمود که نتایج این نظرسنجی ها حاکی از رضایتمندی بالای داوطلبان آزمون ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری است.

دکتر معین فرد اظهار داشت : میزان رعایت مسائل بهداشتی توسط عوامل برگزار کننده آزمون، فضای آزمون از نظر شرایط بهداشتی و مطابقت آن با پروتکل‌های بهداشتی و میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در آزمون،  از جمله مواردی بود که در نظرسنجی، از داوطلبان مورد پرسش قرار گرفته بود.

گفتنی است پیشتر و در نظر سنجی از داوطلبان آزمون دکتری نیز  بیش از ۹۵ درصد از داوطلبان از کیفیت برگزاری و اجرای پروتکل‌های بهداشتی در حوزه آزمونی دانشگاه حکیم سبزواری  اظهار رضایت کرده بودند.

لازم به یادآوری است آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ با حضور ۳۵۷۶ داوطلب در روزهای ۱۷،۱۶ و ۱۸ مردادماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.