رییس دانشگاه حکیم سبزواری درنشست مشترک دفتر نهاد مقام معظم رهبری و حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با هیات علمی دانشگاه گفت:انجمن های علمی شاه بیت ایجاد تحرک و انگیزه در بین دانشجویان است

دکتر جواد حدادنیا افزود: بودجه اختصاص یافته از سوی دانشگاه ویژه طرح های علمی-پژوهشی انجمن های علمی نسبت به سال پیش تقریبا با رشد ۸ برابری همراه بوده است

وی با اشاره به اینکه رسالت معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای ساده تر کردن امور و فعالیت های دانشجویی است، تصریح کرد: مشارکت دانشجویان و اعتماد به آنان نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها دارد.

دکتر حدادنیا به همکاری خوب  بین حوزه معاونت فرهنگی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اشاره کرد و عنوان داشت: به یمن وجود این همکاری خوشبختانه شاهد برگزاری بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی طی سال ۹۴ و شش ماهه اول سال ۹۵ بودیم.

وی ادامه داد:برنامه های فرهنگی نباید تنها به برنامه های بخش خاص محدود شود و باید سلایق مختلف در این زمینه در نظر گرفته شود.

دکتر حدادنیا یادآور شد: دفتر نهاد مقام معظم رهبری در حوزه های حمایتی و هدایتی و نظارتی فعالیت بسیار خوبی داشته است و با ایجاد محصول فرهنگی در قالب برنامه های دینی برای دانشجویان و استادان و همچنین برگزاری دوره های مشاوره ای برای دانشجویان و نظارت در مسایل مختلف به ماموریت خود در این حوزه به خوبی عمل کرده است.

رئیس دانشگاه در خاتمه سخنانش خاطر نشان کرد: کار در حوزه فرهنگی و اجتماعی حساس، سخت، ظریف و دقیق است و اثر اقدامات فرهنگی با صبر و حوصله در دراز مدت آشکار می شود.