نخستین جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی سربداران با حضور نمایندگان سبزوار در مجلس، فرماندار، رییس دانشگاه، شهردار، شورای شهر، هنرمندان ومسولین دانشگاه و شهرستان شب گذشته برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد دکتر حدادنیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزورای و دبیر اولین کنگره بین المللی سربداران گزارشی از روند برگزاری این کنگره را برای حاضرین تشریح کرد، سپس نمایندگان ، فرماندار و مسئولین شهرستان و دانشگاه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی برگزاری دومین دوره کنگره بین المللی سربداران ارائه کردند و در ادامه اعضا به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.