نخستین دانشجوی دکترای رشته ” ژئومورفولوژی”دانشگاه های  خراسان بزرگ با دفاع از پایان نامه خود در دانشگاه حکیم سبزواری دانش آموخته شد.

جلسه دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی رشته ” ژئومورفولوژی” دانشگاه های خراسان بزرگ ( رضوی، شمالی و جنوبی)  صبح امروز  چهارشنبه ۷ مهرماه، با حضور مسئولین دانشگاه، مدیران گروه ها، اساتید و دانشجویان در  دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

.

رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی  دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این مراسم در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه،گفت: امروز و دربیست و ششمین سال از تاسیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه جواد جمال آبادی، اولین دانش آموخته دکتری رشته ” ژئومورفولوژی” دانشگاه های خراسان بزرگ در دانشگاه حکیم سبزواری  با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان “عوامل موثر بر توسعه مخروطه افکنه های ارتفاعات دامنه های شمالی و جنوبی ارتفاعات جغتای با تاکید بر پتانسیل محیطی آن” فارغ التحصیل شد.

دکتر حمیدیان استاد راهنمای این دانش آموخته را دکتر زنگنه اسدی  و استاد مشاور وی را دکتر امیر احمدی عنوان و تصریح کرد: این دانشجو همچنین اولین دانش آموخته دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری بود.azazaza

رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی  دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه  دانشکده  جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری دارای ۱۲ رشته  در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است، تصریح کرد:رشته های دکتری دانشکده شامل، رشته ژئومورفولوژی و جغرافیای اقلیمی است.

دکتر حمیدیان همچنین از پیگیری جهت راه اندازی رشته های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۳ استادیار و دانشیار در دانشکده مشغول به تدریس هستند و با توجه به قدمت دانشکده و پتانسیل بسیار خوب این اساتید درصدد راه اندازی رشته های جدید هستیم.