نخستین دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود  و کسب نمره ممتاز  از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: علی صادقی منش،  صبح امروز با دفاع از رساله دکتری خود و کسب نمره ممتاز به عنوان نخستین دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزورایاز دانشگاه حکیم سبزواری فارغ التحصیل شد.
دکتر مهیار علوی مقدم افزود: « آسیب شناسی ضرب المثل های فارسی براساس دیدگاه روان شناختی اریک برن وآلفرد آدلر» عنوان پایان نامه این دانشجو بود.

وی ادامه داد: استادراهنمای این دانشجو در ارائه رساله خود دکتر ابراهیم استاجی، استادان مشاور دکتر مهیار علوی مقدم و دکتر علی تسنیمی بودند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: همچنین دکتر فاطمه بهرامی، دکتر ابوالقاسم قوام و دکتر تقوی به عنوان داور و دکتر غلامرضا زارعیان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه دفاع حضور داشتند.

گفتنی است در رزومه علمی پژوهشی این دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری سه مقاله ISI،یک مقاله ISC و چهار مقاله علمی پژوهشی و ۱۵مقاله ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی و نیز مجلات علمی بین المللی دیده می شود، همچنین وی در دوره کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان دانشجوی ممتاز درسی دانشگاه حکیم سبزواری و در دوره دکتری پژوهشگر برتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزیده شده است.