رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری  مراسم دفاع نخستین دانشجوی دکتری گروه مهندسی پزشکی  این دانشگاه خبر داد.

دکتر مجید بقایی نژاد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، گفت: حسین قیومی زاده  اولین فارغ التحصیل مقطع دکتری گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۵مهرماه از پایان نامه خود با عنوان “مدلی نوین در جداسازی نواحی غیر طبیعی در تصاویر حرارتی پستان بر مبنای کانتور فعال سازی فازی” دفاع  خواهد کرد.

رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه با اشاره به اینکه استاد راهنمای این دانش آموخته از این دانشگاه می باشد، داورانی از دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، سمنان و حکیم سبزواری ارزیابی از این رساله ی دکتری را بر عهده خواهد داشت

دکتر بقایی نژاد،یادآور شد: این دفاع ساعت ۹ صبح پنج شنبه ۱۵مهرماه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی برق برگزار می شود.