عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه گفت: SAUES JOURNAL به عنوان نخستین مجله تخصصی انگلیسی زبان کشور، با هیات تحریریه بین المللی، در زمینه معماری، شهرسازی و علوم محیطی در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر شهاب عباس زاده (مدیر مسئول مجله) چاپ این نشریه را، دستاوردی بزرگ برای جامعه علمی دانشگاهی کشور به ویژه فعالان عرصه معماری، شهرسازی و علوم محیطی عنوان کرد.

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه هیأت تحریریه این مجله اساتید و محققان بین المللی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی هستند، افزود: با چاپ این مجله منحصر به فرد در کشو، فضا و بستر مناسب برای ارائه آخرین دستاوردها، مطالب و تبادلات علمی و پژوهشی بین محققان دانشگاه و کشور با محققان و مراکز معتبرعلمی دنیا، فراهم خواهد شد.

مدیر مسئول این  مجله در ادامه تصریح کرد: این مجله رویکرد اخذ ایندکس های بین المللی ازجمله (Scopous,ISI) راه اندازی شده است، تا بدین طریق دسترسی آسان محققان به مقالات و یافته های علمی به زبان انگلیسی مهیا شود.

شما گرامیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مجله SAUES JOURNAL (به عنوان اولین مجله تخصصی در زمینه معماری، شهرسازی و علوم محیطی؛ تمام انگلیسی و با هیات تحریریه بین المللی در کشور) می توانید به سایت این نشریه به آدرس http://www.sauesjournal.net/ مراجعه کنید.