نخستین موتور هواپیما به دانشگاه حکیم سبزواری، وارد و در کارگاه موتور دانشکده فنی و مهندسی مستقر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به همت دانشکده فنی و مهندسی و همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، نخستین موتورهواپیما به دانشگاه وارد و در کارگاه موتور دانشکده فنی و مهندسی مستقر شد.

موتور JT8D-15 با هدف آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوا و فضا با انواع موتورهای جت، موتورهای احتراق داخلی و موتورهای پیستونی ، قطعات و نحوه اورهال موتور، سیستم سوخت رسانی و خنک کاری و روغن کاری موتور خریداری شده است.

 JT8D  یک موتور هواگرد از نوع توربوفن است . موتور هواگرد بخشی از سامانه پیشرانه هواگرد است که نیروی مکانیکی تولید می‌کند، و کاربری عمده آن در بوئینگ ۷۳۷ (Boeing 737) معروف به بچه بوئینگ، یک هواپیمای مسافربری بار یک ‌پیکر و تک ‌راهرو است.