همزمان با اول آبان، روز ملی ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی و در حاشیه سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت این مورخ، پژوهشگر و ادیب بلندآوازه ایران و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملّی، “موزه نثر فارسی” در دانشگاه حکیم سبزوای به بهره‌برداری رسید.

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم و طراح و مجری این موزه در آیین گشایش این مرکز، گفت: موزه نثر فارسی نخستین موزه در دنیاست که با تمرکز بر موضوع نثر فارسی ایجاد شده است و با تبیین تاریخ تطور نثر فارسی، اهمیت، جایگاه و وسعت تأثیرگذاری آن بر هویت ایرانی را تبیین می‌کند.

دکتر علی صادقی‌منش با بیان اینکه این موزه مقدمات آشنایی مردم با هویت ایرانی و تشویق عموم برای ورود به دنیای نثر را تقویت می‌کند، افزود: طرح اولیۀ این موزه به صورت یک راهرو و مشابه “دالان زمان” ارائه شد چنانکه هنگام بازدید در گام نخست از دوره هخامنشیان آغاز و مرحله به مرحله دوره های تاریخی و تطور نثر در آن تبیین و بازگویی می شود.

وی تصریح کرد: مخاطب پس از آشنایی کلی با آثار پدید آمده به زبان های اوستایی و پهلوی، به عنوان زبان‌های مادر زبان فارسی، وارد دوره‌های بعدی شده و تا دوره معاصر، از یک سو با متون نثر شامل کتاب ها و توضیحاتی در قالب پوستر از سبک هر دوره آشنا شده و از طرفی با فرامتن شامل اشیای تاریخی و ارزشمند از زندگی در هر دورۀ تاریخی و پرچم ها آشنا می‌شود.

طراح و مجری نخستین موزه نثر فارسی گفت: این موزه دوسوی متن و فرامتن تاریخی نثر را به نمایش می گذارد و به عنوان اولین در نوع خود، می‌تواند به تثبیت جایگاه سبزوار به عنوان پایتخت نثر فارسی، منجر شود.

دکتر صادقی منش افزود: چنانچه شرایطی فراهم شود که این موزه با یک معماری ژرف و زمینی در میانۀ دانشگاه و یا در شهر ایجاد شود نه تنها دانشجویان از آن بهره می برند، که بازدید گردشگران علاقه‌مند نیز از آن تسهیل خواهد شد.