نخستین نشست هم اندیشی انجمن های صنفی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری روز یکشنبه ۲ دی ماه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه دراین نشست که به پیشنهاد شورای صنفی کارمندان برگزار شد، اعضای شوراهای صنفی دانشگاه به بحث، تبادل نظر و طرح دیدگاه های خود پرداختند.

از جمله مباحث مطرح شده در نشست می توان به: مطالبه ی جمعی انجمن ها از دانشگاه؛ تاکید بر تقویت وحدت رویه؛ مطالبات منطقی، قانونمند و بدور از هیاهوی سیاسی و با در نظر گرفتن شرایط کشور اشاره کرد.

همچنین اعضای شوراهای دانشگاه با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار شوراهای صنفی، از آنها به عنوان همیاران و اتاق های فکر برای مدیریت دانشگاه یاد کردند.

در خاتمه نشست سید حمید جوادیان، رئیس شورای صنفی کارمندان، به عنوان اولین دبیر هماهنگی شوراهای صنفی معرفی شد.

لازم به یاد آوری است برگزاری مجمع امورصنفی دانشگاه های شمال شرق کشور در دانشگاه حکیم سبزواری ( پس از شکل گیری مجمع شوراهای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری) از پیشنهادات این نشست بود که مقرر شد این پیشنهاد توسط مدیریت دانشگاه پی گیری شود.