به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین عسکریان ابیانه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص اظهار داشت: در این همایش که با حضور وزیر علوم، روسا، معاونین اداری مالی و دبیران شوراهای راهبردی دانشگاه ها برگزار می شود، گزارش عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه مدیریت، ارائه و زمینه انتقال تجربیات موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی به یکدیگر فراهم می شود.

وی با اشاره به برنامه ها و سیاست های حمایتی وزارت علوم از توسعه و نهادینه کردن دانشگاه سبز، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در دانشگاهها گفت: برگزاری همایش هایی با موضوع مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی در راستای ترویج، تقویت و نهادینه کردن این موضوع در دانشگاههای کشور است.

بر اساس این گزارش “اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز ” با حضور صاحب نظران داخلی و بین المللی و همچنین پنل و کارگاه های تخصصی در دو روز برگزار می شود.

گفتنی است اولین همایش ملی دانشگاه سبز در اسفند ماه سال گذشته با حضور گسترده دانشگاه های کشور، به میزبانی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.