نخستین پیش‌نشست هشتمین همایش حکیم سبزواری، با عنوانطراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی مدل‌های طراحی برنامه درسی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی دانشگاهی” به مناسبت هفته پژوهش به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید با همکاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.. این نشست در روز دوشنبه چهاردهم آبانماه ۱۴۰۱ در تالار بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار گردید. در این نشست پس از سخنان کوتاه دبیر علمی همایش آقای دکتر علوی درباره همایش و پیش نشست، سخنران نخست نشست خانم دکتر محبی مطالبی پیرامون مدل‌های طراحی برنامه درسی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی دانشگاهی با تکیه بر مدل ده مرحله ای هاردن مطرح کردند. دکتر نودهی به عنوان سخنران دوم نکاتی درباره نیاز‌سنجی و سازماندهی محتوای برنامه درسی ایراد کردند و در سومین سخنرانی آقای دکتر داودی به بیان اصلی ترین مؤلفه‌های برنامه آموزشی در قرن بیست‌ و یکم (بر اساس پژوهش های انجام شده از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۰ پرداختند.