به مناسبت هفته پژوهش
دفتر هم‌اندیشی اساتید با همکاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می‌کند:
نخستین پیش‌نشست هشتمین همایش حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی
مدل‌های طراحی برنامه درسی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی دانشگاهی
دکتر محبی؛ استادیار برنامه‌ریزی درسی
نیاز‌سنجی و سازماندهی محتوای برنامه درسی
دکتر نودهی؛ استادیار مدیریت آموزشی
مؤلفه‌های برنامه آموزشی در قرن بیست‌ و یکم
دکتر داودی؛ دانشیار آموزش زبان انگلیسی
زمان: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ تا ۱۴
مکان برگزاری حضوری: سالن بیهقی
لینک برگزاری مجازی:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/7pj-qal-6vg-jsc
ورود برای تمام محققان آزاد است.