کارگاه آموزشی و مهارت افزایی کارکنان معاونت‌ها، ادارات و دفاتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، چهارشنبه ۲۰آذرماه برای اولین بار در کشور به میزبانی دانشگاه یزد برگزارشد.

عنوان سخنرانی آقای دکتر غلامعلی فرزی مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در این کارگاه یکروزه “نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاههای جهان” بود.

 

این کارگاه یک روزه با حضور معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف و با تدریس مسئولین و مدیران منتخب وزارت علوم و دانشگاه ها  برگزار شد.