نخستین کارگاه عملی دانشجویان رشته مرمت دانشگاه حکیم سبزواری در دوران کرونا در باغ تاریخی ترشیزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این کارگاه یازده روزه، دانشجویان تحت سرپرستی دکتر مجتبی کاویان، مدیر گروه مرمت دانشکده معماری، فعالیت ها و تمرین هایی با هدف آموزش عملی مرمت انجام دادند.

مهندس کاویان، مدیر گروه مرمت در این خصوص گفت: این کارگاه ها، علاوه بر ایجاد فرصت های آموزشی واقعی و عینی، منجر به افزایش تعامل و روحیه خودباوری در میان دانشجویان و نیروی کار متخصص آینده خواهد بود.

مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: فعالیت های صورت گرفته در این کارگاه شامل خشت زنی، ساخت ملات های سنتی، دیوارچینی و اجرای اندود در برخی از جداره های ساختمان و تکمیل برخی دیگر از جزئیات و تزیینات آن بود.

وی افزود:  این کارگاه با تست کرونا از شرکت کنندگان در ابتدای کارگاه و علاوه بر آن رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در طول کارگاه انجام شد.

گفتنی است باغ ترشیزی، یک اثر تاریخی متعلق به دوران زند و قاجار است که توسط شخصیتی به نام سالارفیروز در روستای باغان در مسیر سبزوار به نیشابور ساخته شده است. این باغ در زمستان ۱۳۹۷ توسط صندوق رفاه اعضای هیأت علمی خریداری شد و از تابستان ۱۳۹۸ مرمت های آن آغاز شد.