جلسه آموزشی توجیهی سامانه جدید خوابگاهی با حضور مسئولین حوزه معاونت دانشجویی، کارشناسان و سرپرستان خوابگاه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای ذاکری مدیر دانشجویی در مورد این سامانه که در راستای تکریم دانشجویان و ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بالا به آنان و جلوگیری از رفت و آمدها و هزینه های اضافی در راستای رسالت دانشگاه حکیم سبزواری می باشد مطالب مبسوطی عنوان نمودند.

سپس مهندس علی کفاش با اشاره به پیگیری و حمایت های خوب دکتر علیرضا انتظاری معاونت دانشجویی دانشگاه از این سامانه، به شرح توضیحات کامل در خصوص فرایندهای سامانه جدید خوابگاهی پرداخت که منجر به آشنایی کامل مدعوین جلسه با سامانه جدید گردید.

ایشان همچنین اضافه نمودند که در مدت این سه روز ۸۳۰ نفر از دانشجویان عزیز موفق به انتخاب اتاق در سامانه جدید خوابگاهی شده اند.