نشست “از سمرقند تا بیهق، ازطوس تا بخارا با محوریت بزرگداشت امیرعلی شیرنوایی”

باحضور بنیاد بین المللی امیرعلی شیر نوایی ازبکستان
زمان: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲- ساعت ۱۲
مکان: آمفی تئاتر دانشکده نفت و پتروشیمی