نشست بحث و تبادل نظر و بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی با حضور دکتر فرزانه، معاون پژوهش و فناوری، دکتر اویسی مدیر پژوهشی، روسا و اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

در این نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشگاه در سخنانی به ارائه توضیحاتی در خصوص مفاد آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی به استادان پرداختند و با تاکید بر اهمیت و ضرورت فعالیت های هدفمند و تاثیرگذار در جامعه اهداف، اولویت ها و سیاست های حوزه پژوهش دانشگاه را تبیین کردند.

 

در ادامه این نشست نقطه نظرات استادان در مورد امتیاز‌ پژوهانه مطرح و راهکارهای مناسب جهت افزایش کمی و کیفی پژوهش ها و تفاوت ها در حوزه علوم انسانی با سایر حوزه ها از سوی اعضای هیات علمی و مسئولان حوزه پژوهش ارائه شد.

گفتنی است بر طبق اعلام مدیر پژوهشی  قرار است جلساتی با این موضوع به صورت مستمر با سایر دانشکده های دانشگاه برگزار شود.