نشست بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی در دانشکده

نشست بحث و تبادل نظر و بررسی مفاد آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی با حضور دکتر فرزانه، معاون پژوهش و فناوری، دکتر اویسی مدیر پژوهشی، رئیس و  اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی برگزار شد.

مدیر پژوهشی در این نشست با تاکید به اهمیت تقویت فعالیت های پژوهشی هدفمند و ماموریت گرا به منظور استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، ضمن تشریح مفاد آیین نامه اعطای پژوهانه ( Grant) به ارائه آمار و اطلاعاتی در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاه و تببین اهداف، اولویت ها و سیاست های حوزه پژوهش پرداخت و بیان کرد آیین نامه جدید در راستای تحقق برنامه های حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس تقویت جایگاه علمی و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی و ملی تهیه شده است.

گفتنی است بر طبق اعلام مدیر پژوهشی  قرار است جلساتی با این موضوع به صورت مستمر با سایر دانشکده های دانشگاه در طی هفته های آینده برگزار شود.