گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن ایران شناسی ( شاخه خراسان رضوی ) به مناسبت ۲۸ اردیبهشت روز ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری برگزار می کنند:
« کیمیا گر هزار وادی اندیشه»

زمان: چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱. ساعت ۸ شب
سخنرانان:
۱. آقای رجب علی لباف خانیکی( باستان شناس، مدیرکل پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی):
«نیشابور درعصر خیام».

۲.دکتر عبدالغفور آرزو( شاعر، پژوهشگرارشد- افغانستان):
« بیدل دهلوی و خیام نیشابوری»

۳. دکتر یوسف متولی حقیقی( پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه‌های خراسان) :
« جریان های فکری اثر گذار بر اندیشه خیام».

دبیر نشست: خانم فرزانه فرهبد( دانشگاه حکیم سبزواری)

با همکاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران( شعبه خراسان). بنیاد فرهنگی زنده یاددکتر علوی مقدم و موسسه باغ موزه آداب و آیین کویر.
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg