*نشست بین المللی امنیت زنان و خانواده در خاور ميانه با تاکید بر نقش شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس *
 پنجشنبه ١٨ دي ماه ١٣٩٩ پنل اول ساعت ٩ الى ١٢
پنل دوم ساعت١٤ الى ١٨
جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹
پنل سوم: ساعت ۹ الی ۱۲
پنل چهارم: ساعت ۱۴ الی ۱۸
🔸🔸🔸
*لینک ورود: *
https://skyroom.online/ch/isuw99/webinar-security
 تذکر: لطفاً به عنوان مهمان وارد شوید.

* پخش زنده برنامه در آپارات دانشگاه الزهرا (س) در آدرس زير :*

https://www.aparat.com/AlzahraUniversity