اکران ویژه مستند تالان به همراه نشست تخصصی پیرامون مسائل مدیریتی آب در ایران با حضور صاحب نظران، اساتید، مسولان استانی و شهری و استقبال گرم دانشجویان در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این نشست گفت: ۱۵ دشت استان در شرایط ممنوعه بحرانی است و دشتهایی وجود دارد که افت سطح آبهای زیر زمینی بیش از دو متر است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محمد علی نعمت نژاد افزود: خراسان رضوی به لحاظ اقلیمی استانی خشک و نیمه خشک است که ۷۴ درصد مساحت استان در اقلیم خشک و ۲۶ درصد دیگر در اقلیم نیمه خشک قرار دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه به لحاظ تقسیمات آبی ۳۷ محدوده مطالعاتی در سطح استان داریم که متاسفانه به دلیل برداشت های بی رویه ۳۴ دشت در شرایط فعلی ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، افزود: از این تعداد ۱۵ دشت خراسان رضوی در شرایط ممنوعه بحرانی است و دشتهایی وجود دارد که افت سطح آبهای زیر زمینی بیش از دو متر است.

وی ادامه داد: کسری مخزن سالیانه آب استان به صورت متوسط یک میلیارد و ۸۱ میلیون متر مکعب است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان برای کاهش مصرف آب، بیان کرد: از سال های گذشته طرح تعادل بخشی در سطح استانها و دشت های ممنوعه توسط وزارت نیرو اجرا شده و خوشبختانه با همکاری کشاورزان و بهره برداران ۱۰۰ درصد چاه های کشاورزی استان به کنتور های هوشمند مجهز شده است.

نعمت نژاد تصریح کرد: با نصب کنتور های هوشمند می توانیم به خوبی میزان بهره برداری از چاه های آب را کنترل کنیم.

وی گفت: با اجرای برنامه های متنوع برای کاهش مصرف آب در استان فرهنگ سازی های لازم انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: همچنین طرح نجات آب از خراسان رضوی آغاز شد و هم اکنون به صورت طرح ملی در استانها در حال اجرایی است که در سطح مدارس این طرح انجام می شود.

نعمت نژاد ادامه داد: موضوع انسداد چاه های غیر مجاز آب هرساله رد شورای حفاظت آب استان هدفگذاری می شود و در شهرستانها به صورت ریز انجام می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ حدود سه هزار و ۳۰۰ حلقه چاه، در سال گذشته دو هزار و ۶۲ حلقه چاه در استان مسدود شده است، بیان کرد: در سال جاری انسداد دو هزار حلقه چاه هدف گذاری شد که امیدواریم تا پایان امسال به این هدف برسیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عمده مصرف آب در استان را در بخش های کشاورزی دانست و گفت: متوسط مصرف آب در کشور۹۲ درصد است ولی در خراسان رضوی حدود ۸۸ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و مابقی در بخش شرب و بهداشت، خدمات و صنعت مصرف می شود.

** مشکل اصلی ما تناسب نداشتن برداشت آب با تغذیه است

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نیز در این مراسم گفت: مشکل اصلی ما در حوزه کمبود آب میزان برداشت از سفره های زیر زمینی به هیچ عنوان با میزان تغذیه تناسب ندارد و این موضوع از پنج دهه گذشته تداوم داشته است.

محمد درویش با تاکید بر اینکه تداوم کاهش تغذیه نسبت به برداشت آب سبب شده که ما با معضل و بحران جدی به نام نشست زمین روبرو شویم، افزود: متاسفانه نشست زمین سبب شده تا میزان انباشت طبیعی سفره آب های زیر زمینی کاهش یابد واگر می خواهیم با این بحران به درستی مواجه شویم باید تلاش کنیم تا وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک را در چیدمان توسعه تغییر دهیم.

وی ادامه داد: بدون توجه به واقعیت های بوم شناختی کشور و بدون توجه به اینکه میزان تبخیر در کشور بیش از سه برابر متوسط جهانی و میزان بارندگی یک سوم متوسط جهانی است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بیان کرد: دولت و مردم باید واقعیت های کشور را به خوبی دریابند و براساس این واقعیت ها به سمت و سوی استحصال انرژی های خورشیدی و بادی حرکت کنیم.

درویش با بیان اینکه ما باید از چهار هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی کشور استفاده کنیم که می تواند برای کشور سرمایه پایدار تولید کند، تصریح کرد: میزان وابستگی به منابع آبی کشور برای تولید پول باید کاهش یابد.

وی همچنین خصوص انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال در کشور وجود دارد و از میزان هشت میلیارد متر مکعب برای تامین نیازهای آب شرب و بهداشتی مردم ایران کافی است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: بیشتر از اینکه با کمبود آب در کشور مواجه باشیم، با بحرانی خشک سالی مدیریتی مواجه شده ایم و اگر میزان راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به استاندارد مطلوب منطقه برسد و بازهم با کمبود آب مواجه شویم، می توانیم به طرح های انتقال آب فکر کنیم ولی اکنون به این شرایط نرسیده ایم.