نشست خانم پروفسورBeatrice Giblin با جمعی از اساتید و دانشجویان در تالار اسرار دانشکدۀ الهیات برگزار شد.

خانم پروفسورBeatrice Giblin در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور گستردۀ دانشجویان خانم در دانشگاه های ایران، آن را عامل پیشرفت و بالا رفتن سطح علمی جامعه دانست.

وی در ادامه به نقش و تلاش استادان و دانشجویان دانشکدۀ الهیات بر اصلاح نگرش نسبت به اسلام  و تفکیک اسلام ناب و  واقعی از گرایش های انحرافی و تفکیک آن اشاره کرد و گفت:

خانم  پروفسورBeatrice Giblin در رابطه با نزدیکی و همسانی قانون ایران با فرانسه در برهه ای از تاریخ و تفاوت آن در حال حاضر گفت:

حقوق همواره درحال تغییر و تکامل است و هر جامعه ای باید این ارتباط را برقرار کند تا بتواند درسایر جوامع تاثیرگذار باشدکه لازمۀ ورود به حوز های مطالعات فرا دانشگاهی و ورود به عرصۀ بین الملل تقویت زبان و به روز نمودن قوانین است. با توجه به اینکه حقوق فرانسه یکی از منابع اصلی حقوق ایران است، می تواند یک دیدگاه مثبت جهت مطالعات مشترکی برای دانشجویان حقوق دانشگاه باشد.