نشست خبری دکتر مولوی، رئیس دانشگاه با همراهی دکتر صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، دکتر معین فرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی با اصحاب و خبرنگاران سبزوار برگزار شد.